Užpildykite užklausos formą

Unijos visuotinio narių susirinkimo nutarimai

2024 m. Balandžio 05 d.

Informuojame apie 2024 m. kovo 27 d. 14 val. adresu: J. Basanavičiaus  g. 10, Šilalėje vykusio Šilalės kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

1.Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Įvertinti Unijos Vidaus audito tarnybos ataskaitą teigiamai.

2.Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas

Nutarta: Įvertinti Unijos Valdybos ataskaitą teigiamai.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: Įvertinti Unijos Paskolų komiteto ataskaitą teigiamai.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.

4.1. Nutarta: Patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį.

4.2. Nutarta: Visą 2023 m. pelną įskaityti į rezervinį kapitalą.

4.3. Nutarta: Patvirtinti pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarką.

  1. 2024 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta: Patvirtinti 2024 metų Šilalės kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta: Suteikti Šilalės kredito unijos valdybai įgaliojimus (teisę) priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 Unijos nuosavo kapitalo.

  1. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio patvirtinimas.

Nutarta: Patvirtinti Unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamą metinį biudžetą bei atlygio modelį: Nustatyti 2024 finansiniais metais valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto atlygiui bendrąją sumą 16000 EUR.

Tel. pasiteiravimui, tel. +370 650 56888, el. p. silale@kreda.lt

 

Šilalės kredito unijos valdyba