Užpildykite užklausos formą

Jei pažeidė jūsų teises

INFORMACIJA VARTOTOJUI DĖL GINČŲ, KYLANČIŲ IŠ FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

Remiantis Lietuvos banko patvirtintomis „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėmis“, vartotojas, manantis, kad Šilalės kredito unija pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką pirmiausia privalo raštu kreiptis į Šilalės kredito uniją ir pateikti skundą nagrinėjimui.

INFORMACIJA, KAIP PATEIKTI SKUNDĄ
SKUNDO FORMA

 

Šilalės kredito unijos kontaktai ir rekvizitai.

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai