Užpildykite užklausos formą

Šilalės kredito unijos narių dėmesiui!

2024 m. Vasario 29 d.

2024 m. kovo 21 d. 11:00 val. (registracija prasideda nuo 10:30 val.) Šilalės kredito unijos patalpose J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė, šaukiamas Šilalės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Supažindinimas su pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarka.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  7. Kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio nustatymo patvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė arba susisiekus el. paštu silale@kreda.lt.

Informuojame, kad kredito unijos nariai gali balsuoti ir bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, ar naudojantis el. ryšio priemonėmis.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus galėsite susipažinti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo įvykusio visuotinio narių susirinkimo Šilalės kredito unijos patalpose adresu J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė, arba tinklapyje www.silalesunija.lt.

Tel. pasiteiravimui: +370 650 56888, el.paštas: silale@kreda.lt                                                                             

Šilalės kredito unijos valdyba