Užpildykite užklausos formą

Informacija apie komisinį atlyginimą

2021 m. Vasario 25 d.
  • Šiame dokumente pateikiama informacija apie komisinį atlyginimą už pagrindines paslaugas, susijusias su mokėjimo sąskaita. Ji padės palyginti šiuos komisinius atlyginimus su komisiniais atlyginimais už kitas sąskaitas.
  • Gali būti taikomi ir komisiniai atlyginimai už čia nenurodytas su sąskaita susijusias paslaugas. Išsami informacija pateikiama unijos Paslaugų ir operacijų įkainiuose, kurie skelbiami viešai unijos interneto tinklalapyje https://www.silalesunija.lt/dokumentai/. Kainyno popierinę versiją nemokamai galima gauti unijos padalinyje.
  • Šiame dokumente vartojamų terminų glosarijus (sąvokų žodynas) skelbiamas nemokamai ir pridedamas prie šio dokumento kaip priedas Nr. 1.
  •  
Paslauga Komisinis atlyginimas
Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos

Sąskaitos tvarkymas (standartinis krepšelis)

Apima paslaugų paketą, kurį sudaro:

-sąskaitos atidarymas;

-sąskaitos uždarymą.

 

Sąskaitos tvarkymas (Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga)

–         Sąskaitos atidarymas;

–         El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilus parašas, arba SMS;

–         Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;

–         Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;

–         Debeto kortelės MasterCard išdavimas ir mokėjimo operacijos MasterCard kortele;

–         10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse; [viršijus 10 pervedimų eurais internetu skaičių, taikomi kredito unijoje patvirtinti standartiniai pervedimų įkainiai].

–         Grynųjų pinigų išėmimas iki 700 Eur/mėn., viršijus 700 Eur – 0,6 % nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur.

–         Grynųjų pinigų išėmimas bankomate iki 300/mėn., viršijus 300 Eur – 1 % nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30 Eur.

Per mėnesį – 0,00 Eur.

Per metus –   0,00 Eur.

 

 

 

Standartinis:

Per mėnesį – 1,45 Eur

Per metus –   17,40 Eur

 

Lengvatinis:

Per mėnesį – 0,72 Eur

Per metus –   8,64 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslauga Komisinis atlyginimas
Bendrosios su sąskaita susijusios paslaugos

Sąskaitos tvarkymas

-sąskaitos atidarymas;

-sąskaitos uždarymą.

 

0,00 Eur.

0,00 Eur.

Kortelės ir grynieji pinigai
Debeto kortelės išdavimas 0,00 Eur.
Kredito kortelės išdavimas Paslauga neteikiama
Grynųjų pinigų išėmimas kasoje

Iki 300 Eur/dienai – 0 Eur.

Virš 300 Eur/ dienai – 0,6 %

Grynųjų pinigų išėmimas bankomatuose Lietuvoje ar kitose EEE šalyse 1 %, min. 0.30 Eur.
Grynųjų pinigų išėmimas bankomatuose ne EEE šalyse 2 %, min. 3,00 Eur.
Grynųjų pinigų įmokėjimas 0.00 Eur.
Mokėjimai (išskyrus korteles)

Kredito pavedimas SEPA

-Unijos skyriuje

-Internetu

-Tarp savo sąskaitų

-Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje)

 

0.50 Eur.

0.00 Eur.

0.00 Eur.

0,30 Eur.

Kredito pervedimas ne SEPA

 

Pagal banko korespondento taikomą komisinį atlyginimą
Tiesioginis debetas 0,30 Eur.
E. sąskaitos automatinis apmokėjimas Paslauga neteikiama
Gautų mokėjimų eurais įskaitymas 0.30 Eur.
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas 0.30 Eur.

 

Priedas Nr. 1 prie „Informacijos apie komisinį atlyginimą dokumento“

 

 

 

Sąvokų žodynas

 

  Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos sąvoka Su mokėjimo sąskaita susijusios paslaugos sąvokos apibrėžtis
1. Sąskaitos tvarkymas Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą sąskaitą.
2. Debeto kortelės išdavimas Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos.
3. Kredito kortelės išdavimas Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.
4. Grynųjų pinigų išėmimas Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.
5. Grynųjų pinigų įmokėjimas Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą.
6. Kredito pervedimas SEPA Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.
7. Kredito pervedimas ne SEPA Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.
8. Tiesioginis debetas Klientas suteikia kitam asmeniui (gavėjui) teisę nurodyti sąskaitos teikėjui pervesti pinigus iš kliento sąskaitos į gavėjo sąskaitą. Sąskaitos teikėjas perveda pinigus gavėjui kliento ir gavėjo susitartą dieną arba susitartomis dienomis. Suma gali kisti.
9. E. sąskaitos automatinis apmokėjimas Sąskaitos teikėjas pagal išankstinį kliento nurodymą apmoka mokėtojo internetinės bankininkystės sistemoje pateiktą pinigų gavėjo elektroninę sąskaitą.
10. Gautų mokėjimų eurais įskaitymas Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.
11. Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus kita nei euras valiuta arba gautus mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.