Užpildykite užklausos formą

Dėl pakartotinio visuotinio narių susirinkimo

2022 m. Kovo 25 d.

Nesusirinkus kvorumui, kovo 24 d., 15 val., skelbtas Šilalės kredito unijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas neįvyko, informuojame, kad pakartotinis eilinis Visuotinis narių susirinkimas kovo 31 d. 15 val., gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais iš anksto.

Kredito unijos nariai kviečiami balsuoti šiais būdais:

  • atsiųsti el. paštu silale@kreda.lt kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį ir Visuotinio narių susirinkimo dokumentus. Prašymo formą galite rasti interneto puslapyje silalesunija.lt. Susipažinus su pateiktais dokumentais pateikti el. paštu silale@kreda.lt  kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo biuletenį.
  • Neturint kvalifikuoto elektroninio parašo, kviečiame atvykti į kredito uniją jos darbo metu, susipažinti su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais ir užpildyti bendrąjį balsavimo biuletenį.

Kredito unijos nariai apie Visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR Kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai, todėl nariams, jau atidavusiems savo balsus, antrą kartą balsuoti nereikia.

Taip pat informuojame, kad pakartotiniame susirinkime bus balsuojama ir sprendimai bus priimami tik pagal 2022-03-24 neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Edita Tarozienė, 8 (449)74094, 8 650 56888  silale@kreda.lt

                                                                                                         Šilalės kredito unijos valdyba