Užpildykite užklausos formą

Dėl nuo liepos 3 dienos keičiamų paslaugų įkainių

2023 m. Balandžio 28 d.

Mieli Nariai,

Pranešame, kad nuo 2023 m. liepos mėn. 3 d. įsigalioja nauji Šilalės kredito unijos paslaugų įkainiai nariams, t. y. keičiasi:

SEPA pervedimai unijos nariams:

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) – 0,50 Eur;

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) – 1,00 Eur;

Įmokos už paslaugas (kredito unijoje) kredito unijos nariams-0,50 Eur;

Pažymos auditoriams ir kitos pažymos -10,00 Eur;

Grynųjų pinigų išmokėjimas KREDA kortele per unijos tarpininkų tinklą (UAB Perlo paslaugos, AB Lietuvos paštas ir kt.) – 5 Eur už operaciją.

 

Nariams, kurie sutinka su atnaujintais Šilalės kredito unijos paslaugų įkainiais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Nariai, nesutinkantys su paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nutraukti banko sąskaitos, mokėjimo kortelės išdavimo ar kitos paslaugos, kuri susijusi su pakeičiamais įkainiais, sutartį iki skelbiamų pokyčių įsigaliojimo dienos, t.y. iki 2023-07-03 dienos apie tai raštu informuodami Šilalės kredito uniją. Laikoma, kad Narys sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šilalės kredito unijai nepraneša, kad su jais nesutinka.

Kilus klausimų, kreipkitės tel. +370 650 56888, el. paštu silale@kreda.lt arba apsilankykite Šilalės kredito unijoje.

Dėkojame, kad esate mūsų Narys ir naudojatės paslaugomis.

Šilalės kredito unija